Mag.a pth. Nikol Hoxha
Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision & Phase 1 Brainspotting Practitioner
~
Psikoterapiste në Trajnim nën Supervizim

Ich kann Ihnen dabei helfen, ein gesundes Gleichgewicht in sich selbst und Ihrer Umgebung wiederherzustellen, indem ich nicht hilfreiche Muster identifiziere und sie gemeinsam in wünschenswerte Veränderungen umwandele, von denen Sie langfristig profitieren.

~

Unë mund t'ju ndihmoj të rivendosni ekuilibrin brenda vetes dhe ambjentit rreth jush duke identifikuar mënyra sjelljeje që ju pengojnë dhe duke punuar së bashku t'i transformojmë ato në sjellje të dëshirueshme që do t'ju sjellin dobi në afat të gjatë.

Psychotherapie auf englisch in Wien

Ist es das, wonach Sie suchen?

Wenn wir meine Praxis, wo Sie Ihre individuellen Anliegen und Bedürfnisse schildern können, als sicheren, wertfreien Raum, als unseren Weg betrachten, dann wäre meine direkte, aber zugleich ermutigende Herangehensweise der Kompass und wir, die wir diesen gemeinsamen Weg gehen, wären die psychotherapeutische Behandlung. Der auf dieser Reise gewonnene Erkenntnisgewinn wäre dann unser Ziel.

In Krisensituationen Hilfe zu suchen erfordert Mut. Eine psychotherapeutische Behandlung kann Ihnen dabei helfen, Angst, Stress, Lebenskrisen oder Traumata zu bewältigen, sich aus unbefriedigenden Beziehungen zu lösen und neue Perspektiven zu entwickeln. Ich begleite und navigiere Sie durch die Kämpfe, die Sie dabei ausfechten, helfe Ihnen aber zugleich, Ihre Persönlichkeit und Ihren Selbstwert zu stärken.

Psikoterapi në shqip

Është psikoterapia përgjigja që po kërkoni? 

Unë mund t'ju ndihmoj të rivendosni ekuilibrin brenda vetes dhe ambjentit rreth jush duke identifikuar mënyra sjelljeje që ju pengojnë dhe duke punuar së bashku t'i transformojmë ato në sjellje të dëshirueshme që do t'ju sjellin dobi në afat të gjatë.

Të kërkuarit ndihmë gjatë periudhave të vështira në jetën tonë është një arritje që duhet lavdëruar dhe respektuar. Psikoterapia është një proces shërimi që shndërron mendimet dhe sjelljet vetëshkatërruese përmes përdorimit të teknikave të ndryshme që përmirësojnë dukshëm cilësinë e jetës tuaj. Duke ofruar një hapësirë të sigurt dhe pa gjykim, të përshtatur për nevojat tuaja individuale dhe nëpërmjet një qasjeje të drejtpërdrejtë dhe inkurajuese, ju mund të ndiheni shumë shpejt të lirë për t'u shprehur.

Unë ofroj opsione terapie të personalizuara afatshkurtra ose afatgjata. Zakonisht rekomandoj 5 seanca gjatë 5 javëve, ku do të fitoni një nivel të thellë ndërgjegjësimi mbi veten dhe jetën tuaj. Në seancen e 5-të, do të diskutojmë se si do të vazhdojmë nëse është e nevojshme.

Leistungen / Shërbimet e ofruara

Erstgespräch / Intervista e parë

Erste Eindrücke / Përshtypjet e para 

Im Erstgespräch teilen Sie mir mit, was Sie dazu bewogen hat, psychotherapeutische Beratung in Anspruch zu nehmen. Durch gezielte, explorative Fragen finden wir gemeinsam heraus, wie ich Ihnen bestmöglich helfen kann. In der Regel nimmt das Erstgespräch zwischen 45 und 60 Minuten Ihrer Zeit in Anspruch. 

~

Intervista e parë është një takim prezantues ku mund të ndani me psikoterapistin/en cfarë ju shtyu të kërkoni ndihmë psikoterapeutike mes temash të tjera me rëndësi për ju. Zakonisht intervista e parë zgjat 45 minuta. 

Einzeltherapie / Psikoterapia individuale 

Erwachsene und Jugendliche / Për të rritur dhe adoleshentë

Individuelle Psychotherapie soll Ihnen einen sicheren Raum bieten, in dem Sie Ihre innere Welt durch die Anleitung und Unterstützung Ihres Psychotherapeuten erkunden können. In der Regel dauern Sitzungen 50 Minuten. Aufgrund der Covid-19-Vorschriften zur Gewährleistung einer angemessenen Belüftung zwischen den Sitzungen wurde die Dauer jedoch auf 45 Minuten verkürzt.

~

Trajtimi psikoterapeutik individual zhvillohet një ose dy herë në javë dhe shërben si një hapësirë e mbrojtur ku mund të reflektoni mbi gjendjen tuaj emocionale dhe shpirtërore me ndihmën e udhëzimeve te psikoterapistit/es. 
 
Zakonisht seancat zgjasin 50 minuta. Për shkak të rregullave të vendosura në zbatim në fillimin e pandemisë së Covid-19 seancat janë shkurtuar në 45 minuta për të siguruar ajrosje të mjaftueshme mes seancave. 

Paartherapie & LGBTIQA+ / Terapia në çift & LGBTIQA+

Qualitätspflege /

individuelle Identität in Beziehungen und Paaridentität; von offenen Beziehungen über Polyamorie, Trennung, Scheidung, Partnerfremdgehen, Trauer und Verlust, Sexualität; von Asexualität zu Sexarbeit als Beruf, Ruhm; Prominente.

~

Identiteti individual në marrëdhënie dhe identiteti i çiftit; nga marrëdhëniet e hapura te poliamoria, ndarja, divorci, tradhtia nga partneri, pikëllimi dhe humbja, seksualiteti; nga aseksualiteti tek puna seksuale si profesion, fama; të famshëm.
Unë ofroj mbështetje për çifte në trajtimin e problemeve të komunikimit, ndjenjave, anës shpirtërore dhe fizike, në mënyrë që së bashku t'ja dilni të jeni më të lidhur dhe të keni në dispozicionin tuaj mjete që do t'ju lejojnë të rriteni dhe të zhvilloheni së bashku. Një seancë e terapisë në çift zgjat 90 minuta.

Psychoanalyse / Psikoanalizë 

Unter der Oberfläche / Nën sipërfaqe 

Die Psychoanalyse beschreibt eine Therapieform, die darauf abzielt, die Knoten unserer Persönlichkeit zu entwirren. Sie legt unsere Denk- und Handlungsmuster offen und hilft so zu einem besseren Selbstverständnis. Voraussetzung dafür sind ein neugieriger, wacher Geist, die Bereitschaft zur Selbstreflexion und mindestens drei Termine pro Woche, da dieser Therapieansatz einen engen Kontakt zwischen Psychotherapeuten und Klient erfordert. 

~

Psikoanaliza është një formë terapie që synon të zbërthejë nyjet e karakterit tonë. është një zgjedhje shumë e mirë për të interesuarët në botën e tyre të brendshme. Kjo lloj terapie kërkon një mendje kureshtare, vendosmëri dhe takime tre herë në javë. 

Krisenintervention / Ndërhyrje në krizë 

Ein glücklicheres, gesünderes Sie / Ju jeni më të lumtur, më të shëndetshëm

Wir alle haben gute und schlechte Tage. Bisweilen beschleicht uns aber auch das Gefühl, die ganze Welt habe sich gegen uns verschworen oder ein einschneidendes Ereignis zieht uns den Boden unter den Füßen weg. In diesem Fall ist schnelle Hilfe gefragt. Deshalb halte ich immer einige Termine in der Woche für Notfälle frei. 

~

Ndërhyrjet gjatë periudhave kritike zhvillohen kur një person nuk mund të përballojë dot më një situatë në jetën e tyre që u shkakton stres dhe nuk mund të presin deri seancën e ardhshme për të reflektuar. Prandaj, disa takime në javë janë gjithmone të disponueshme për cdo urgjencë. 

Brainspotting

Terapi e trupit dhe trurit

Brainspotting është gjenerata e re e llojit të terapisë së trurit ku qëllimi është adresimi dhe trajtimi i shpejtë i vështirësive dhe traumave të papërpunuara që terapisë tradicionale mund t'i duhet më shumë kohë për t'i identifikuar dhe zgjidhur. Shumë studime tregojnë efektshmërinë e kësaj terapie në trajtimin e stresit, ankthit, traumave dhe shqetësimeve të tjera. Është e zakonshme që Brainspotting të përdoret gjithashtu në terapinë tradicionale të të folurit.

Mein beruflicher Werdegang / Formimi profesional