Schwerpunkte

Themen in der Psychotherapie, in denen ich ausgebildet bin und Erfahrung in der Behandlung habe:

 • Adoleszenz: Aggression, Angst; allgemeine und Panikattacken, Mobbing, Mobbing, Selbstwertgefühl, Depressionen, Einwanderung, Covid-19, Essstörungen; von Binge Eating bis Adipositas
 • Paartherapie & LGBTIQA+: Individuelle Identität in Beziehungen und Paaridentität; von offenen Beziehungen über Polyamorie, Trennung, Scheidung, Partnerbetrug, Trauer und Verlust, Sexualität; von Asexualität zu Sexarbeit als Beruf, Ruhm; Prominente
 • Trauma: Suizidgedanken, selbstverletzendes Verhalten, posttraumatische Belastungsstörung, psychosomatische Symptome, Krieg
 • Frauengesundheit: Mutterschaft, Kinderwunsch, Schwangerschaft, Fehlgeburt, Abtreibung, Wochenbettdepression, Alterung, sich ständig verändernde Schönheit, Onkologie

Fokusi

Informacioni i mëposhtëm është një pasqyrë e përgjithshme, por e kufizuar e temave që mund të diskutojmë në terapi. Ju lutem mos ngurroni të më kontaktoni për nevojat dhe dëshirat tuaja specifike në lidhje me terapinë!

 • Adoleshenca & Familja
  Simptomat: agresion, ankth; Sulmet e përgjithshme dhe paniku, bullizmi, vetëvlerësimi, depresioni, emigracioni dhe jetesa ndërkombëtare, Covid-19, çrregullimet e të ngrënit; nga të ngrënit e tepruar ose aspak tek obeziteti.
 • Terapia në çift & LGBTIQA+ 
  Simptomat: identiteti individual në marrëdhënie dhe identiteti i çiftit; nga marrëdhëniet e hapura te poliamoria, ndarja, divorci, tradhtia nga partneri, pikëllimi dhe humbja, seksualiteti; nga aseksualiteti tek puna seksuale si profesion, fama; të famshëm.
 • Trauma & Çrregullimet e Personalitetit
  Simptomat: abuzimet e çdo lloji, mendime të vazhdueshme mbi eventin traumatik, pamundësi për të vazhduar aktivitetin e përditshem, mendime vetëvrasëse, sjellje vetëshkatërruese, çrregullime të stresit post-traumatik, simptoma psikosomatike, luftë.
 • Shëndeti femëror & Seksualiteti
  Simptomat: ankth, aseksualiteti, amësia, dëshira për fëmijë, shtatzënia, dismorfia e trupit, aborti i vullnetshëm ose jo, depresioni pas lindjes, ardhja në moshë, kirurgjia plastike, onkologjia.