Über mich / Rreth meje

Ich bin in Tirana, Albanien geboren und aufgewachsen, wo ich in meiner Jugend große politische Umbrüche miterlebt habe (Wechsel vom Kommunismus zur Demokratie, die Auswirkungen des Kosovo-Kriegs usw.) Die dabei gewonnenen Eindrücke haben mich sehr geprägt und ich begann, mich mit den Auswirkungen einschneidender Erlebnisse auf unsere Psyche zu beschäftigen. Zugleich lernte ich durch diese tiefgreifenden Erfahrungen den Wert meines Lebens und meine seelische Gesundheit zu schätzen. Psychotherapie bedeutet für mich, mit der eigenen Seele in Kontakt zu treten, ihr Raum zu geben und sie gegebenenfalls zu heilen, um unser Dasein in seiner ganzen Fülle erleben zu können. 

~

Unë jam psikoterapise dhe psikoanaliste në trajnim nën supervizim dhe ofroj terapi në shqip dhe anglisht në Vienë, si online dhe në person, për klientë të cilët përjetojnë vështirësi në aspekte të ndryshme, si për shembull: periudha jete sfiduese, marrëdhënie jo të kënaqshme, eksperienca traumatike, etj.

Lindur dhe rritur në Tiranë, kryeqytetin e Shqipërisë, ku kam ndjekur një shumëllojshmëri shkollash internacionale. Në 2015 u zhvendosa në Vjenë, Austri për të vazhduar studimet në një ambjent po aq të pasur dhe divers. Emigrimi në një vend të huaj dhe integrimi në një kulturë të re vjen me sfidat e veta, prandaj unë kam mësuar të  përdor përvojën time në mënyrë të ndjeshme në punën time me klientë, për t’u njohur me ta dhe për t’i ndihmuar të dalin nga situatat e vështira. 

Në 7 vitet e fundit në fushën e psikoterapisë kam inkorporuar teknika të ndryshme, nga forma psikodinamike në forma më udhëzuese terapeutike, që u siguron klientëve të mi mbështetje dhe udhëzim kompetent në cdo hap të rrugëtimit të tyre.